Počet položek:0

Hodnota:0.00 Kč


Jak nakupovat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely
 
 
Za účelem splnění požadavků nařízení Evropské unie GDPR, které je účinné ode dne 25.5.2018 a za účelem vytváření vhodné nabídky a zlepšování služeb ze strany správce osobních údajů je třeba udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem osobních údajů pro obchodní účely. 
Subjekt osobních údajů prohlašuje, že byl poučen o Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů správce osobních údajů, které jsou na www.bestofnature.cz.
 
Subjekt osobních údajů tímto správci osobních údajů uděluje souhlas s využitím identifikačních, kontaktních, provozních a jiných údajů, které dobrovolně uvedl a které jsou  generovány při vzájemné kontraktaci, poskytování služeb a při vzájemné komunikaci pro obchodní účely. 
Kategorizace jednotlivých zpracovávaných osobních údajů a zásady jejich ochrany a zpracování jsou detailně popsány v dokumentu Zásady ochrany a zpracování osobních údajů.
Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající ve vytváření cílených nabídek a dále v oslovení jménem správce osobních údajů s obchodní nabídkou, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací prostřednictvím kontaktů, které subjekt osobních údajů správci osobních údajů poskytuje. 
Podmínky použití osobních údajů jsou zakotveny a uvedeny v právních předpisech, v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů správce a v tomto souhlasu.
Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a subjekt osobních údajů jej může kdykoliv odvolat písemnou formou. Může tak učinit e-mailem nebo zasláním na adresu firmy s využitím kontaktu na osobu odpovědnou za vedení agendy osobních údajů, který je uveden v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů na www.bestofnature.cz.
 
Souhlas se uděluje na dobu neurčitou s účinností od 25.5.2018, pokud jej subjekt osobních údajů neodvolá. 
Informace o právech subjektu osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu jsou v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů správce.
 
 

Zaregistrujte se a získejte novou 48 stránkovou knížku plnou zajímavých tipů, rad a nápadů ZDARMA!

REGISTRACE