Počet položek:0

Hodnota:0.00 Kč


Jak nakupovat?

Impressum

Majitel těchto webových stránek, vydavatel a správce jejich obsahu:
 
Schweizer International s.r.o.
se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Puškinovo náměstí 493/5, PSČ 160 00,
IČO: 607 45 258,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 18726 vedená u Krajského soudu v Brně
jednající paní Kateřinou Schörg, jednatelkou
 
Tel.: +420 518 342 580
Fax.: +420 518 342 581
Email: info@ischweizer.com
 
 
Autorská práva
 
© Copyright Schweizer International s.r.o., 2013. Veškerá práva vyhrazena.
 
Autorská práva příp. jiná práva duševního vlastnictví k těmto webovým stránkám a k jejich veškerému obsahu jsou chráněna. Jejich porušení může založit civilněprávní i trestněprávní odpovědnost rušitele těchto práv.
 
 
Odpovědnost za obsah webových stránek
 
Tyto webové stránky byly vytvořeny a jsou spravovány s maximální možnou mírou důkladnosti, náležité opatrnosti a potřebné pečlivosti. Je nutné upozornit, že přenos dat na internetu není nikdy možné i při vynaložení veškerého úsilí stoprocentně ochránit před neoprávněnými zásahy třetích osob. Za bezchybnost a bezvadnost obsahu nemůže být převzata záruka. Odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou návštěvníkovi či uživateli těchto webových stránek v souvislosti s návštěvou či užíváním těchto webových stránek je vyloučena. Pokud tyto webové stránky odkazují na jiné internetové stránky, ať už formou odkazů, pododkazů či jiných přesměrování, nenese společnost Schweizer International s.r.o. žádnou odpovědnost za obsah těchto jiných internetových stránek či za škody vzniklé v souvislosti s obsahem na těchto jiných internetových stránkách.        
 
 
Ochrana osobních dat

Společnost Schweizer International s.r.o. jako provozovatel těchto webových stránek je registrovaným správcem osobních údajů a garantuje bezpečnost osobních dat poskytnutých v rámci těchto webových stránek.
 
Spravované osobní údaje jsou důvěrné, nejsou poskytovány žádným třetím subjektům a jsou zabezpečeny proti zneužití.
 
Společnost Schweizer International s.r.o. garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje osobní data žádné třetí straně.

Objevíte-li na těchto webových stránkách jakékoli nesrovnalosti, nejasnosti, pochybení, apod., prosím, neváhejte nás bezodkladně kontaktovat! 
 

Zaregistrujte se a získejte novou 48 stránkovou knížku plnou zajímavých tipů, rad a nápadů ZDARMA!

REGISTRACE